Nieuw postadres

Gezien mijn landelijk verspreide activiteiten heb ik er voor gekozen om meer gebruik te gaan maken van flexlocaties. Hierbij hoort, voor een goede communicatie, een wijziging in het adres en wel een postbus. Mijn nieuwe postadres is: CXTechniek adviesburo, Postbus 7023, 4800 GA, Breda.