Bedrijven

Als installatie adviseur ondersteun ik opdrachtgevers bij het uitvoeren van opdrachten voor het plaatsen ( of vervangen) van installaties in gebouwen.

Hier onder vindt u een overzicht van diensten, die ook los, aangevraagd kunnen worden:

 • Uitvoeringsbegeleiding (toezichthouder | opzichter | commissioning )​,
 • kwaliteitcontrole in ontwerp- en bouwfase,
 • opstellen en controleren van commissioningsplan,
 • opstellen van testprotocollen,
 • controleren en begeleiden van testprotocollen,
 • controleren van ontwerpstukken en (BIM-)tekeningen,
 • organiseren van controle en testen van nieuwe installaties,
 • oplevering van installaties,
 • ondersteuning bij opstellen van Programma van Eisen tbv installaties (PvE),
 • variantenstudie over mogelijkheden van energieopwekkingsinstallaties,
 • begeleiding en uitvraag bij aanbesteding van installaties,
 • aanvraag en begeleiding omgevingsvergunning tbv installaties,
 • begeleiding bij aanvragen van Nuts-voorzieningen (Water, Elektra en Stadsverwarming),
 • controle op nazorg en onderhoudscontracten tbv installaties,
 • Inspectie voor functioneren van bestaande installaties,
 • ondersteuning bij aanvragen van energielabel (RVO).

Berekeningen

De volgende berekeningen kan ik voor u uitvoeren of controleren:

 • Vermogensberekening elektrische installaties,
 • warmteverliesberekeningen (Vabi),
 • koellastberekeningen (Vabi) en/of
 • berekeningen aan zonne-energie installaties.

Algemene voorwaarden

DNR 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseurs

DNR 2011 Toelichting op Rechtsverhouding Opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseurs