Kwaliteitsborg

Een kwaliteitsborger voor installaties is een persoon die de kwaliteit van installaties van bouwprojecten controleert en waarborgt. Hij of zij toetst of het bouwwerk voldoet aan de technische voorschriften. Dit doet de kwaliteitsborger met behulp van een controlelijst dat een vastgestelde werkwijze beschrijft. De kwaliteitsborger stelt een plan op en tijdens de bouw voert de kwaliteitsborger inspecties uit en legt de resultaten vast. Aan het einde van de bouw geeft de kwaliteitsborger een verklaring af, waarin hij of zij verklaart dat het bouwwerk aan de eisen voldoet.

De kwaliteitsborger is onafhankelijk van de opdrachtgever en de bouwer en is deskundig en ervaren zijn op het gebied van de installatietechnische regelgeving.